Chcem byť informovaný(á) o akciách a zľavách na email:

Vložením svojej e-mailovej adresy do políčka Odber noviniek udeľuje zákazník spoločnosti Medaprex s.r.o., IČ 07415320, so sídlom Truhlářská 27, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 209172, (ďalej len "Správca"), súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v nasledujúcom rozsahu a na nasledujúce účely:

Použitie e-mailovej adresy pre marketingové a propagačné účely spoločnosti formou elektronického zasielania newsletteru spoločnosti.

Súhlas je udelený na dobu trvania predmetu podnikania Správcu a v rovnakom čase budú Vaše osobné údaje spracovávane, zákazník je oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať písomne, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu ivana.nemcova@medaprex.cz.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov do okamihu odvolania. Zákazník má právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom týkajúce sa zákazníka, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu a právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Pri spracovaní osobných údajov zákazníkov nedochádza k profilovaniu zákazníka ani k automatizovanému spracovaniu osobných údajov.