Vypadávanie vlasov typu anagénne efluvium, alebo keď sa vlasy lámu kvôli chémii

Vypadávanie vlasov typu anagénne efluvium, alebo keď sa vlasy lámu kvôli chémii
Rubrika: Starostlivosť o vlasy 27.07.2018
tlač

Druhov vypadávania vlasov je veľa. Na vine ich nadmerného vypadávania môžu byť hormóny, psychika, vrodené genetické dispozície, stres, nedostatok živín alebo práve anagénne efluvium.

Anagénna, katagénna a telogénna fáza sú termíny vzťahujúce sa k životnému cyklu ľudských vlasov. Predstavené boli už v roku 1926, keď opisovali priebeh rastu chĺpkov u myší. Vo svetle súčasných poznatkov fyziológie vlasov vyšlo najavo, že rozdelenie rastového cyklu vlasu do iba troch fáz je síce mierne zjednodušujúce, ale zároveň dostačujúce pre vysvetlenie radu javov, ktoré sa rastu vlasov a ich vypadávanie týkajú

Vypadnutie vlasov počas rastu

Anagénna fáza je rastovou fázou vlasového folikulu. Jej dĺžka sa môže u jednotlivcov veľmi líšiť a trvať dva až šesť, dokonca i viac rokov. Vlasy typicky vypadávajú vo fáze telogénnej. Každý deň ich takto stratíme asi päťdesiat až sto, čo je úplne normálne. Čo však fyziologicky normálne nie je, je vypadávanie vlasov, ktoré sa nachádzajú v anagénnej fáze. Pojem anagénne efluvium teda doslova znamená vypadávanie vlasov v ich rastovej fáze.

Kedy sa jedná o anagénne efluvium?

Pre anagénne efluvium je typické rozsiahle plešatenie dané hĺbkovým poškodením matrixu buniek vlasových folikul. Skôr než k vypadnutiu vlasov dochádza k polámaniu jednotlivých vlasových vlákien priamo pri pokožke hlavy. Hlavnou príčinou anogénneho efluvia býva chemoterapia alebo rádioterapia pri liečbe onkologických ochorení.

Na vine sú užívané antimetabolity, alkylačné činidlá a mitotické inhibítory. Niektoré prípravky využívané pri chemoterapii sú voči vlasovým folikulom agresívnejšie, u iných je riziko ich poškodenia nižšie. Anagénne efluvium však môžu spustiť akékoľvek lieky, ktoré narušujú bunkové delenie alebo produkciu niektorých zo zložiek vlasových vlákien, ako sú lieky proti dne, Parkinsonovej chorobe alebo imunosupresia.

Ďalšie dôvody vypadávania vlasov

Vypadávanie vlasov sa však môže objaviť aj v dôsledku ďalších stavov, ako je trichotilománia, teda chorobné vytrhávanie vlasov, otrava jedovatými rastlinami či ťažkými kovmi, syndróm voľného anagénu (inak tiež syndrómu voľných vlasov) alebo môže byť spôsobené niektorým zriedkavým ochorením, ako je autoimunitné kožné ochorenie pemfigus či diskoidný lupus erythematosus. U takto získaného anogénneho efluvia zvyčajne vypadajú všetky vlasy zároveň, dochádza teda k úplnej plešatosti.

K rastu vlasu dochádza výhradne v anagénnej fáze. Vlas generuje rýchle mitotické delenie vo vlasovej matrix, výsledkom tejto aktivity je produkcia vlasového vlákna, ktoré rastie rýchlosťou asi 1 až 1,5 cm za mesiac. K anagénnemu efluviu dochádza v momente vážnejšieho poškodenia rýchlo sa deliacich kožných buniek keratinocytov vo vlasovej matrix. Keď dôjde k poškodeniu, znižuje sa metabolická aktivita rastu vlasu. Pozastavenie bunkového delenia následne vyústi do vznik ztenčených, oslabených vlasových vlákien náchylných ku štiepeniu a lámaniu sa. K nemu však dochádza až v momente, keď vlasové vlákno vystúpi až nad úroveň pokožky na hlave. Od tohto momentu dochádza k odlomeniu a strate vlasu v priebehu niekoľkých dní.

Telogénne alebo anagénne efluvium?

Telogénne efluvium je známejším typom vypadávanie vlasov a hoci má s anagénnym spoločný termín "efluvium", oba typy majú rad odlišností. V anagénnom efluviu dochádza k vypadávaniu vlasov v dôsledku ich lámania. Na druhej strane pri telogénnom efluviu vypadáva celý vlas zakončený vlasovou cibuľkou. Vypadávanie vlasov pri anagénnom efluviu sa objavuje krátko po traume vlasového folikulu. Napríklad pri chemoterapii sa objavuje asi týždeň až dva po prvej dávke a najviditeľnejšia sú jeho prejavy asi mesiac či dva od začiatku terapie. Telogénne vypadávanie vlasov nastáva po zhruba dvoch až štyroch mesiacoch od traumy.

Objavuje sa neskôr a zriedkakedy postihuje všetky vlasy. Oproti tomu u anogénneho efluvia dochádza k strate až 90% vlasov, pretože zhruba toto percento vlasov sa vždy nachádza v rastovej fáze. Vlasový folikul v telogénnej fáze toxický vplyv nijako neovplyvní, je totiž mitoticky neaktívny. Stať sa však môže aj to, že sa telogénne aj anagénne efluvium objavia zároveň. V takom prípade je stanovenie príčiny zložitejšie, ak prebiehajú samostatne alebo oddelene, možno ich jasne diagnostikovať a rozlíšiť.

Ako anagénne efluvium zmierniť či liečiť?

V momente, keď organizmus prestane byť vystavovaný látke zapríčiňujúcej tento stav, v priebehu niekoľkých týždňov začína dorastanie vlasov. Dočasne redukované delenie buniek sa opäť rozbieha a vlasy dorastajú. Dôjsť však môže k zmene textúry vlasov i ich farby, a tieto zmeny môžu pretrvávať aj roky, pretože vplyv rádioterapie či chemoterapie pretrvá vo vlasových bunkách, a to po celú dobu anagénnej fázy vlasového folikulu. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k takému poškodenej vlasovej matrix, že sa skončí anagénna fáza a prepne sa do fázy katagénnej. Tá signalizuje koniec rastu vlasového vlákna a nasleduje fáza telogénna, kedy vlasový folikul nepredlžuje rastom existujúci vlas, ale produkuje už nové vlasové vlákno. To "tlačí" na koreň pôvodného vlasu, a keď tlak prekročí istú hranicu, pôvodný vlas vypadne a vyrastá vlas nový.

Aké chemoterapeutické prípravky sú nebezpečné pre vlasy?

  • Amsacrine
  • Cisplatinum
  • Cytozín Arabinoside
  • Cyclophosphamide (Cytoxan)
  • Doxorubicín (Adriamycín)
  • Epirubicín
  • Etopozid (Taxol)
  • Ifosfamidom
  • Vinkristín (Oncovin)
Koniec článku